Zgłaszanie awarii

Telefon alarmowy: 52 55 11 333 , 52 55 11 444 od godziny 9:00 do 17:00