Cennik usług serwisu

Nazwa usługi Cena brutto
Dojazd serwisu do klienta. 30,00 zł
Wymiana uszkodzonej wtyczki RJ-45/zarobienie wtyczki RJ-45. 40,00 zł
Wymiana uszkodzonej karty sieciowej. 50,00 zł
Ponowne ustawienie anteny. 50,00 zł
Wymiana uszkodzonej wtyczki RSMA. 60,00 zł
Wymiana uszkodzonego przewodu. 100,00 zł
Godzina pracy serwisu przy sprzęcie klienta np.: ustawienie profili, ponowne zainstalowanie karty, usuwanie wirusów, spyware'ów. 100,00 zł
Wymiana uszkodzonej bezprzewodowej karty sieciowej 100,00 zł
Instalacja systemu operacyjnego z nośnika klienta. 100,00 zł
Konfiguracja AP (sprzęt klienta). 100,00 zł
Konfiguracja WiFi (sprzęt klienta). 150,00 zł
Konfiguracja WiFi (zakup sprzętu od RFC). 300,00 zł
Pozostałe usterki powstałe z winy klienta, nie umieszczone w cenniku, zostaną wycenione na miejscu przez przedstawiciela firmy.
Nieuzasadnione wezwanie serwisanta. 50,00 zł

Cennik pozostałych usług

Nazwa usługi Cena brutto
Zewnętrzny adres IP - umowa na czas określony
1,23 zł/m-c
Zewnętrzny adres IP - umowa na czas nieokreślony 25,00 zł
Twój publiczny adres IP - aktywacja usługi 25,00 zł
Zwiększenie transferu upload do 1 Mb/s cena za abonament m-c 40,00 zł
Zwiększenie transferu upload do 2 Mb/s cena za abonament m-c 60,00 zł
Zwiększenie abonamentu. bezpłatnie
Zmniejszenie abonamentu. 50,00 zł
Ponowna aktywacja po niedokonaniu wpłaty w przeciągu 14 dni od daty karnego zablokowania łącza za brak uiszczania abonamentu. 100,00 zł
Zawieszenie usługi przez abonenta ( maksymalnie na okres 3-ech miesięcy). 30,00 zł
Wznowienie usługi po upłynięciu czasu zawieszenia.
30,00 zł
Przeniesienie instalacji. 200,00 zł
Pisemne wezwanie do zapłaty. 20,00 zł
Wezwanie do zapłaty przez kancelarię prawną. 100,00 zł
Kara za nie zwrócenie w terminie urządzeń. 500,00 zł
Kara za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń. 250,00 zł
Kara za udostępnianie łącza niezgodnie z regulaminem i podłączenie innych (innego) użytkownika do sieci poza lokalem. 2500,00 zł

Wszystkie ceny są cenami BRUTTO. Powyższy cennik jest cennikiem dla klientów indywidualnych. Cennik ważny od dnia 02.01.2015 r.