Wizja firmy

Celem firmy RFC jest konsekwentne zwiększanie rynkowej wartości firmy poprzez długofalowy rozwój. Realizujemy go budując silną markę jako dostawcy kompleksowych rozwiązań dla komunikacji bezprzewodowej na rynku lokalnym, a w przyszłości europejskim. Dążymy do doskonałości operacyjnej koncentrując się na obszarach naszych kluczowych kompetencji oraz ściśle kontrolując procesy świadczonych usług.